Jeden z najnowszych nabytków Norwegiana LN-NIF


I takie dwa przy okazji