Wydawało się, że E145 Longaira, który do nas latał jest mały, a tu proszę, jeszcze mniejszy okaz.