Sorki, że tak dzień po dniu ale fajne to malowanie:

i inne: