Rejestracja: SP-TPB
Samolot: Let L-410UVP-E Turbolet
Użytkownik: Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej

1.


2.


3.


Rejestracja: SP-TUD
Samolot: PZL M-20 MEWA
Użytkownik: Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej

1.