Fokker 100, 9A-BTD, SunAdriaB737, SP-LLK, LOTAkrobacje Zlina 526, SP-EHG