Sierpień 2021:
Operacje: 1 390 (5,22 %) - do 08.2019 -32,39 %
Pasażerowie: 47 458 (43,81 %) - do 08.2019 -46,38 %