Dzień otwarty w LPR, EC-135 i Paggio AvantiPlus link wideo startu drugiego eurocoptera w ramach dyżuru:
EC-135 LPR EPSC 04.06.11