Strona 1 z 2 1 2 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
Like Tree37Likes

Wątek: Stowarzyszenie EPSC Spotters

 1. #1
  Awatar ArkoG

  Dołączył
  May 2011
  Mieszka w
  Stargard, Poland

  Domyślnie Stowarzyszenie EPSC Spotters


  Polecamy

  W związku z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi założenia Stowarzyszenia EPSC Spotters dziś mogę śmiało poinformować, iż stosowne dokumenty związane z założeniem Stowarzyszenia zostały złożone w Starostwie Powiatowym w Goleniowie.

  Jednocześnie informuję, że decyzja o założeniu Stowarzyszenia została podjęta na spotkaniu, które odbyło się w dniu 04.02.2013 roku w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów.

  Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), Stowarzyszeniem Zwykłym z siedzibą w Goleniowie. Przedstawicielem Stowarzyszenia zgodnie z UCHWAŁA NR 1/2013

  Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 4 lutego 2013 r. został wybrany Arkadiusz Grodziński. Kadencja trwa 2 lata.

  Jednocześnie informuję, że w związku z powyższym tego samego dnia odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Portu Lotniczego Szczecin Goleniów dotyczące zasad Spottingu na terenie Portu Lotniczego Szczecin Goleniów.

  Wszelkie niezbędne informacje zostaną opublikowane w następnym poście.

  Z poważaniem

  Arkadiusz Grodziński
  Przedstawiciel EPSC Spotters
  Charger and patryk_szym like this.

 2. #2
  Awatar ArkoG

  Dołączył
  May 2011
  Mieszka w
  Stargard, Poland

  Domyślnie

  REGULAMIN STOWARZYSZENIA
  EPSC SPOTTERS

  Rozdział 1
  Postanowienia ogólne
  §1
  „Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa EPSC Spotters”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest Stowarzyszeniem zwykłym i nie posiada osobowości prawnej.
  §2
  Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar województwa zachodniopomorskiego; siedzibą: miasto Goleniów.
  §3
  Stowarzyszenie nie może mieć placówek terenowych.
  §4
  Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich.
  Stowarzyszenie nie może przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji,
  a także korzystać z ofiarności publicznej.
  §5
  Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach oraz postanowień
  niniejszego Regulaminu.

  Rozdział 2
  Cele i sposoby ich realizacji
  §6
  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy o lotnictwie,
  2. Popularyzowanie fotografii lotniczej.
  3. Rozpowszechnianie informacji nt. historii lotnictwa ziemi szczecińskiej.
  §7
  Cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:
  1. Czynny udział w Walnych Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
  2. Publikowanie opinii, zdjęć i artykułów w prasie i Internecie,
  3. Przygotowywanie publikacji i wystaw,
  4. Organizowanie wspólnych spotkań w celu pogłębiania wiedzy lotniczej,
  5. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

  Rozdział 3
  Organy Stowarzyszenia
  §8
  Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Przedstawiciel Stowarzyszenia.
  §9
  1. Walne Zgromadzenie Członków tworzą wszyscy aktualnie zarejestrowani członkowie.
  2. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku w terminie określonym przez Przedstawiciela Stowarzyszenia, jednak nie później niż do końca marca.
  §10
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. Wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
  2. Przyjmowanie osób w poczet członków,
  3. Skreślanie osób z listy członków,
  4. Uchwalenie Regulaminu i zmian w Regulaminie,
  5. Podejmowanie bieżących uchwał,
  6. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
  §11
  Do kompetencji Przedstawiciela Stowarzyszenia należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. Prowadzenie spraw ewidencyjnych Stowarzyszenia,
  3. Pełnienie funkcji w kadencji 2-letniej.
  §12
  Walne Zgromadzenie Członków, w głosowaniu jawnym, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

  Rozdział 4
  Członkowie, ich prawa i obowiązki
  §13
  Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna pragnąca czynnie realizować cele statutowe.
  Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
  §14
  Osoby niepełnoletnie mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z prawa wyborczego z tym że nie mogą obejmować funkcji Przedstawiciela Stowarzyszenia. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą należeć do stowarzyszenia jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych.
  §15
  Członkiem Stowarzyszenia można zostać po złożeniu do Stowarzyszenia wypełnionej deklaracji członkowskiej i po uzyskaniu pozytywnej opinii Walnego Zgromadzenia Członków wyrażonej w głosowaniu na zasadach określonych w §12 Regulaminu.
  §16
  Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której działalność w dziedzinach związanych z lotnictwem zasługuje na uznanie. Nadania tytułu Członka Honorowego dokonuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, wyrażonej w formie głosowania na zasadach określonych w §12 Regulaminu. Przyznanie tytułu Członka Honorowego nie jest równoznaczne z przyznaniem statusu Członka Zwykłego i nie wiąże się z obowiązkami Członka Zwykłego oraz nie uprawnia do udziału w głosowaniach.
  §17
  Członkowie są obowiązani:
  1. Realizować cele Stowarzyszenia,
  2. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
  3. Przestrzegać postanowień regulaminu i innych uchwał.
  4. Godnie reprezentować Stowarzyszenie,
  5. Opłacać składki członkowskie.
  §18
  Każdy członek nie przestrzegający postanowień Regulaminu Stowarzyszenia może zostać skreślony z listy członków. Decyzję o skreśleniu podejmuje się na zasadach określonych w §12 Regulaminu.
  §19
  Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
  1. Śmierci członka,


  2 Dobrowolnego wystąpienia, o czym członek ma obowiązek zawiadomić pisemnie
  Przedstawiciela Stowarzyszenia,
  3. Skreślenia z listy członków,
  4. Utraty praw publicznych i zdolności do czynności prawnych.

  Rozdział 5
  Postanowienia końcowe
  §20
  Zmiany w regulaminie wprowadzane są na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
  §21
  W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostaje przeznaczony na cele określone w uchwale o rozwiązaniu.
  §22
  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
  patryk_szym likes this.

 3. #3
  Awatar ArkoG

  Dołączył
  May 2011
  Mieszka w
  Stargard, Poland

  Domyślnie

  Wniosek o Przystąpienie do Stowarzyszenia wraz z Wydaniem Identyfikatora Spottera znajduje się pod poniższym LINKIEM.

  http://przeklej.net/down/58388414922845454459448549078524648ba739817d769c6f ac20f3f.html


  Wypełniony wniosek wraz z zeskanowanym zdjęciem należy wysłać mailem na adres epscspotters@wp.pl

  Po pozytywnym zaakceptowaniu Wniosku przez EPSC Spotters zostaje on przesłany do Komendanta Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Szczecin Goleniów.

  Decyzję o wydaniu Identyfikatora podejmuje Komendant SOL.

  Gotowy IDENTYFIKATOR należy odebrać osobiście w Biurze Podróży, które znajduje się na terenie Portu Lotniczego Szczecin Goleniów.
  Ostatnio edytowane przez ArkoG ; 19-02-2013 o 12:17
  patryk_szym likes this.

 4. #4
  Awatar ArkoG

  Dołączył
  May 2011
  Mieszka w
  Stargard, Poland

  Domyślnie

  Kontakt EPSC Spotters

  mail: epscspotters@wp.pl

  tel. Arkadiusz Grodziński - 501 286 576

  Osoba upoważniona do zastępstwa: Michał Kołomyjski

  UWAGA! Składanie wniosków o Przystąpieniu do Stowarzyszenia będzie możliwe dopiero od momentu wydania decyzji o Rejestracji Stowarzyszenia.
  Ostatnio edytowane przez ArkoG ; 19-02-2013 o 12:41
  patryk_szym likes this.

 5. #5
  Awatar Arthur1975

  Dołączył
  Dec 2007
  Mieszka w
  Belfast

  Domyślnie

  Proponuje pierwsza inicjatywe. Porozmawiac z portem na temat otworow w ogrodzeniu na obiektyw. Niejeden z czlonkow stowarzyszenia by pewnie skorzystal.
  Come on Arsenal--))

 6. #6
  Awatar Charger

  Dołączył
  May 2010
  Mieszka w
  Szczecin, Poland

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez Arthur1975 Zobacz posta
  Proponuje pierwsza inicjatywe. Porozmawiac z portem na temat otworow w ogrodzeniu na obiektyw. Niejeden z czlonkow stowarzyszenia by pewnie skorzystal.
  Temat lens holes został już poruszony, czekamy na decyzje władz portu,

 7. #7
  Moderator
  Awatar macieju

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie

  Temat posprzątany Od teraz - zgodnie z tytułem wątku - rozmawiamy wyłącznie na temat działalności stowarzyszenia

 8. #8
  Awatar ArkoG

  Dołączył
  May 2011
  Mieszka w
  Stargard, Poland

  Domyślnie

  Pięknie dziękuję

 9. #9
  Awatar Arthur1975

  Dołączył
  Dec 2007
  Mieszka w
  Belfast

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez Charger Zobacz posta
  Temat lens holes został już poruszony, czekamy na decyzje władz portu,
  No to swietnie.
  Come on Arsenal--))

 10. #10
  Awatar ArkoG

  Dołączył
  May 2011
  Mieszka w
  Stargard, Poland

  Domyślnie

  Witam

  Od dnia dzisiejszego począwszy ruszamy z przyjmowaniem wniosków osób chętnych, które zechcą zapisać się do Stowarzyszenia EPSC Spotters.

  Wypełniony wniosek wraz z zeskanowanym zdjęciem należy wysłać na adres:
  epscspotters@wp.pl

  Link do wniosku poniżej:

  http://przeklej.net/down/58388414922...6fac20f3f.html

  Regulamin Stowarzyszenia EPSC Spotters:

  http://przeklej.net/down/99573632149...792203a07.html

  W przypadku, gdy członkiem Stowarzyszenia EPSC Spotters chce zostać osoba niepełnoletnia wniosek podpisuje Rodzic lub Opiekun ustawowy!

  Wydanie Identyfikatorów uzależnione jest od Służby Ochrony Lotniska w Goleniowie. Na chwilę obecną proces ich wydawania może zostać wydłużony. W razie chęci wykonywania zdjęć osoby, które posiadają obecne ważne identyfikatory powinni je mieć podczas pobytu w strefie lotniska.

  Z poważaniem

  Arkadiusz Grodziński
  Przedstawiciel EPSC Spotters
  tel. 501 286 576

 11. #11
  Awatar ArkoG

  Dołączył
  May 2011
  Mieszka w
  Stargard, Poland

  Domyślnie

  Witam.

  W związku z tym że jest jakiś problem z hostingiem Wniosku na chwile obecną wniosek mozna pobrać z tego adresu:
  Wniosek_o_id_ver_ii.doc - download. Darmowy hosting plików.

 12. #12
  Awatar 6182

  Dołączył
  Feb 2007
  Mieszka w
  Szczecin

  Domyślnie

  Swój podpis mam zeskanować i wkleić do dokumentu?


  Nikon D50,Nikkor 18-55 ED i 55-300 VR
  Maycom AR-108

  Pozdrawiam
  Daniel

 13. #13
  Awatar patryk_szym

  Dołączył
  Jan 2010
  Mieszka w
  Heidelberg

  Domyślnie

  Nie nie. Tam jest miejsce na podpis. Więc wypełniasz druk, drukujesz wypełniony, podpisujesz się i skanujesz.
  70-300 + D5100


 14. #14
  Awatar 6182

  Dołączył
  Feb 2007
  Mieszka w
  Szczecin

  Domyślnie

  Ale kombinacja.No dobra dzięki


  Nikon D50,Nikkor 18-55 ED i 55-300 VR
  Maycom AR-108

  Pozdrawiam
  Daniel

 15. #15
  Awatar ArkoG

  Dołączył
  May 2011
  Mieszka w
  Stargard, Poland

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez 6182 Zobacz posta
  Ale kombinacja.No dobra dzięki
  O pierunie W życiu łatwiejszego wniosku do wypełnienia nie widziałem
  pasazernagape and Charger like this.

 16. #16
  Awatar 6182

  Dołączył
  Feb 2007
  Mieszka w
  Szczecin

  Domyślnie

  No wiesz,jak się ma urządzenie wielofunkcyjne na biurku,to żadna operacja.Ale ja muszę wrzucić to na pendrive,iść do punktu ksero,stanąć w kolejce,wykonać wydruk a potem jeszcze w domu podpinać się pod drukarkę celem zeskanowania,bo jest odstawiona na bok bo tuszu nie ma i nie drukuje


  Nikon D50,Nikkor 18-55 ED i 55-300 VR
  Maycom AR-108

  Pozdrawiam
  Daniel

 17. #17
  Awatar pasazernagape

  Dołączył
  Jan 2008
  Mieszka w
  SZZ/EPSC

  Domyślnie

  Nie ma lekko
  Charger likes this.

 18. #18
  Awatar Charger

  Dołączył
  May 2010
  Mieszka w
  Szczecin, Poland

  Domyślnie

  Wielokrotnie argumentując sens istnienia Naszego stowarzyszenia pisaliśmy o pewnych przywilejach idących z tego tytułu. I tak oprócz darmowego parkingu czy "świętego spokoju" pod płotem pojawiają się takie właśnie imprezy, na które jesteśmy zapraszani.
  Ponadto w nowo powstałym czasopiśmie portu jest wydzielona strona na zdjęcia członków stowarzyszenia.
  Warto więc chyba do Nas dołączyć

  Pozdr.
  Michał K.
  patryk_szym and ArkoG like this.

 19. #19
  Moderator
  Dołączył
  Aug 2008

  Domyślnie

  Polecam
  Magazyn spotterski Fly 4 Photo
  I życzę powodzenia !

 20. #20
  Awatar Charger

  Dołączył
  May 2010
  Mieszka w
  Szczecin, Poland

  Domyślnie


  Polecamy

  Uwaga, kto składał wniosek o wydanie spotterskiego ID informuję, że dokumenty są gotowe do odebrania w Goleniowie, u mnie - kontakt na priv.

Strona 1 z 2 1 2 OstatniOstatni

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •