Dzisiejsza podstawa chmur była wystarczająco wysoko, by lądować na 07. W bonusie odgłos rewersów na końcu filmu.