Szybowiec, któremu nadano imię "Hannover I" znajduje się na lotnisku, w Terminalu C.