Potrzebuję dla kolegi z Czech ustalić znaki i numer seryjny L200 Morava pomnika przy Żwirki i Wigury w Warszawie. Przemalowana na niebiesko. Nie wiem czy jeszcze tam jest.