Jednak w Sowieckim Sojuzie to potrafili wyeksponować samolot Praktycznie każdy jest w pozycji startującej, w jakimś głównym punkcie miasta/wsi.