Obok budynku organizacji "Dakota Norway" posiadającej jedyną "lotną" Dakotę w Norwegii stoją odrestaurowane 4 samoloty ery "zimnej wojny":