Antek w wersji odpłótnionej, ale dzięki temu dobrze widać w jakim miejscu znajdują się zbiorniki paliwa.