Wyeksponowany jest pięknie tylko nie bardzo jest gdzie się zatrzymać i zrobić zdjęcie bo stoi na środku węzła komunikacyjnego a poboczy czy chodników brak.