Jeżeli ktośby miał na sprzedarz w/w egzeplarze lub móglby zeskanować artykuły
"Polskie śmigłowce nad Afryką" byłbym wdzięczny.