Coroczne wydanie akcji DxOMark Image Labs - w tym roku wersja wersja 11

Strona promocji: https://www.dxo.com/us/digitalcamerauk
Tabela kompatybilności obsługiwanego sprzętu:
https://cdn2.dxo.com/sites/default/f...%20cameras.pdf