W tym temacie można wypowiadać się na temat aktów prawnych regulujących legalność używania radaru SBS-1.