Zanim napiszesz zapoznaj się z zasadami obowiązującymi w tym dziale:
  • w dziale obowiązuje bezwzględny zakaz pisania treści niezgodnych z prawem
    obowiązuje zakaz organizowania wspólnych zbiórek środków na zakup stacji SBS
    tematy przyjmują formę edukacyjną