Funkcja Triple Trunk Tracking umożliwia odbiór łączności radiowej prowadzonej w następujących systemach:

Motorola
Type I, Type II, Privacy Plus, SmartNet, SmartZone, Omnilink, VOC, Type IIi Hybrid

EDACS
GE/Ericsson
SCAT, Standard Networked, Standard Wideband

LTR
EF Johnson
UHF, 800MHz, 900MHz

zna ktoś temat ?? kodowane rozmowy ??