j.w

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego EASA wydała atest dla udoskonalonego systemu TCAS, chroniącego przed kolizjami w powietrzu, który będzie wprowadzony w samolotach A380.

Po pomyślnym zakończeniu testów Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wydała atest dla systemu TCAS wyposażonego w nową funkcję "autopilota/dyspozycyjnego układu sterowania" (Auto-Pilot/Flight-Director - AP/FD) dla samolotów Airbus A380.

Główną zaletą systemu jest dalsze zwiększenie bezpieczeństwa w sytuacji unikania kolizji w trakcie lotu, ponieważ pilot może teraz sterować samolotem bez konieczności przełączania między różnymi trybami pracy systemu. Dzięki temu, poprzez uproszczenie operacji wymaganych przez pilota podczas manewrów TCAS, udoskonalony system TCAS ogranicza do minimum możliwość wystąpienia zbyt mocnych lub nieprawidłowych reakcji pilota, przy jednoczesnym utrzymaniu jego pełnej koncentracji w krytycznym momencie.

Oprócz atestu w samolotach Airbus A380, tryb AP/FD TCAS będzie również dostępny w najbliższych latach w innych samolotach wyposażonych w system Fly-By-Wire, dzięki modernizacji ich systemów pokładowych.

Jak działa system AP/FD TCAS

Nowy tryb AP/FD TCAS stanowi uzupełnienie obecnych funkcji systemu dzięki wprowadzeniu prowadzenia pionowego TCAS w komputerze automatycznego sterowania. Powoduje to, że komputer automatycznego sterowania może teraz kontrolować prędkość pionową samolotu w zależności od poszczególnych propozycji rozwiązania (resolution advisory – RA) uzyskanych z systemu TCAS.

Ponadto, gdy tryb AP/FD TCAS jest włączony, po otrzymaniu propozycji rozwiązania pilot nie musi już wyłączać autopilota, czy też dyspozycyjnego układu sterowania, przed rozpoczęciem manewru TCAS. Teraz autopilot może automatycznie przeprowadzić prawidłowy manewr TCAS tak, aby samolot znalazł się z dala od potencjalnej kolizji.

Oprócz tego, w nowym trybie, gdy pilot steruje samolotem ręcznie (tj. autopilot jest wyłączony) i otrzymuje propozycję rozwiązania, nie ma potrzeby wyłączania funkcji kierowania nachyleniem dyspozycyjnego układu sterowania samolotu – widocznej na głównym panelu z informacjami o locie, tak jak to miało miejsce wcześniej. Teraz wskaźniki dyspozycyjnego układu sterowania są zawsze aktywne umożliwiając pilotowi sprawne wykonanie manewru TCAS. Załoga ma w dowolnej chwili możliwość zrezygnowania z zaproponowanego manewru i ręcznej reakcji na propozycję rozwiązania systemu TCAS przy wykorzystaniu "konwencjonalnych" procedur TCAS, tj. ręcznej kontroli prędkości pionowej w odniesieniu do informacji podawanych przez TCAS na skali prędkości pionowej.

wg airbus.com