Jakie jest u nas w kraju zainteresowanie parafiną do smugaczy w modelach latających?