Forum Rules
Zasady generalne
Serwis lotnictwo.net.pl jest własnością prywatną. Nie prowadzi działalności. Działa pod kierunkiem administratorów, wspieranych przez kadrę moderatorską. Moderatorzy są powoływani i odwoływani przez administratorów.


I. Zasady savoir vivre’u.§ 1.1 Wszystkich użytkowników obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej i nie używanie słów i zwrotów powszechnie uważanych za wulgarne lub mających na celu obrażenie innej osoby (także w formie częściowo ukrytej poprzez wykropkowanie itp.).


§ 1.2 Zabrania się umieszczania wpisów, naruszających prawa osobiste osób trzecich, pod rygorem ich usunięcia w przypadku powzięcia urzędowej lub innej wiarygodnej informacji o ich bezprawności.


§ 1.3 Dyskusje są prowadzone w języku polskim. Od użytkowników wymaga się przestrzegania zasad poprawnej pisowni. Posty, zawierające nadmierną ilość błędów ortograficznych, niezrozumiałe stylistycznie, niechlujne, będą podstawą do wystawienia przez moderatora ostrzeżenia. Użytkownicy zamieszczający tekst w języku obcym, proszeni są o przetłumaczenie go na język polski lub dokonanie polskiego streszczenia.


§ 1.4 Zabronione jest zakładanie lub korzystanie przez jednego użytkownika z więcej niż jednego konta. Chęć założenia nowego konta lub zmiany nicka musi być zgłoszona administracji i będzie rozpatrywana indywidualnie przez administrację forum. Administracja forum zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku bez podania przyczyny.


§ 1.5 Zanim założysz wątek lub zadasz pytanie, użyj wyszukiwarki i upewnij się że ten temat nie był już poruszany na forum.


§ 1.6 Zgodnie z zasadami panującymi w sieci zwracamy się do siebie na "Ty" niezależnie od wieku.


§ 1.7 Prywatna korespondencja może być cytowana na forum tylko za zgodą wszystkich osób biorących w niej udział.


§ 1.8 Cytując artykuły z innych serwisów należy podać link do artykułu oraz źródło. Podanie samego linku oraz źródła bez cytowania, wymaga opisu artykułu.


§ 1.9 Posty bezsensowne, wyróżniające się niskim poziomem intelektualnym, lekceważące wszelkie możliwe zasady obowiązujące w cywilizowanym świecie nie będą akceptowane przez moderatorów. Autor postu zostanie upomniany zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie. Za notoryczne łamanie tej zasady użytkownik może zostać wykluczony z forum.


§ 1.10 Reklamowanie serwisów, usług, sklepów itp. wymaga zgody administratorów.


II. Wymogi techniczne.§ 2.1 Maksymalna wielkość obrazka umieszczonego na forum wynosi 640 px na 640 px, a jego waga nie powinna przekraczać 400kb. Ilustracje nie spełniające tych wymagań będą zastępowane linkami lub usuwane.


§ 2.2 Maksymalna wielkość emblematu (avatara) to 100 px na 100 px, a waga - 80kb.


§ 2.3 Podpis może zawierać tekst do 255 znaków, i/lub maksymalnie 2 obrazki o maksymalnych rozmiarach 385 px na 70 px łącznie i wadze do 60kb. Tekst i obrazki nie mogą być linkami do galerii (ta zasada dotyczy również linku do galerii lotnictwo.net.pl). Linki do stron z pracami fotograficznymi, umieszczamy wyłącznie w przeznaczonym do tego polu (Linki do galerii) w profilu użytkownika.


§ 2.4 Konto zostaje uznane jako nieużywane, jeśli w ciągu 1 miesiąca od rejestracji użytkownik nie zaloguje się lub jeśli jego nieobecność na forum potrwa dłużej niż 6 miesięcy. Konta nieaktywowane przez link w zwrotnym email będą kasowane 7 dni po założeniu. Konto nieużywane może zostać skasowane bez powiadomienia. Jednocześnie informujemy, że skasowanie profilu na życzenie użytkownika jest możliwe ale powoduje również zablokowanie dostępu do serwisu w trybie Gość. Nick skasowanego konta nigdy nie będzie mógł być użyty ponownie (rozwiązanie systemowe) aby nie doszło do błędnej identyfikacji nowego użytkownika. Przy usunięciu profilu usunięte zostaną również wszystkie zdjęcia zamieszczone w naszej galerii.


III. Jeśli naruszysz regulamin...§ 3.1 Wszelkie poprawki w treści postów dokonywane na prośbę użytkownika, przenoszenie postów do właściwych działów, utrzymanie porządku w dziale oraz inne tutaj nieopisane czynności związane z konserwacją serwisu, powinny skutkować wysyłką prywatnej wiadomości do użytkownika o dokonaniu takich prac chyba że, czynność ta tyczy się postu/tematu starszego niż 2 tygodnie od publikacji. Wszelkie komunikaty kadry są pisane niebieską czcionką, zastrzeżoną do wyłącznego użytku kadry forum.


§ 3.2 Osoby naruszające regulamin zostaną upomniane przez kadrę, a w przypadku powtarzających się naruszeń otrzymają ostrzeżenia, skutkujące tymczasowym odebraniem możliwości czynnego lub biernego uczestniczenia w forum. O ukaraniu użytkownika ostrzeżeniem decyduje kadra forum.


§ 3.3 Ustawienia systemu ostrzeżeń na tym forum:

# blokada pisania = 10 punktów karnych;

# blokada wejścia na forum = 3 ostrzeżenia;

# ostrzeżenia nie wygasają z upływem czasu. Ostrzeżenie może zostać usunięte przez administrację forum przy widocznej poprawie w zachowaniu osoby ostrzeganej;

# ban - blokada wejścia na forum.


IV. Reguły dotyczące galerii.§ 4.1 Zdjęcia wysłane/załadowane do galerii lotnictwo.net.pl stanowią własność autora i nie mogą być wykorzystane w żaden sposób bez zgody właściciela.


§ 4.2 Zdjęcia wysłane/załadowane do galerii lotnictwo.net.pl licencjonowane są przez ich właściciela dla serwisu stowarzyszenie LOTNICTWO.NET.PL w celu ich wyświetlania oraz katalogowania pod wyłącznym logo lotnictwo.net.pl z zastrzeżeniem, że lotnictwo.net.pl w żaden sposób nie przypisuje sobie praw własności do prezentowanych zdjęć. Galeria lotnictwo.net.pl gwarantuje, że bez zgody autora nie wykorzysta zamieszczonych zdjęć w żaden inny sposób niż jest to opisane w niniejszym punkcie. Ponadto autor zdjęcia wyraża zgodę na użycie zdjęcia jako tymczasowego tła serwisu LOTNICTWO.NET.PL


§ 4.3 Zdjęcia dodawane do galerii lotnictwo.net.pl muszą być autorstwa właściciela konta. Dodanie zdjęcia innego autora powoduje rażące naruszenie regulaminu i skutkuje konsekwencjami opisanymi w niniejszym regulaminie.


§ 4.4 Użytkownik ma prawo do usunięcia zdjęcia lub zdjęć swojego autorstwa z galerii lotnictwo.net.pl. Administracja serwisu postara się usunąć materiał tak szybko jak jest to możliwe w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia od autora (HelpDesk, mail, PW, tradycyjna poczta).


§ 4.5 Zdjęcia zamieszczone w galerii lotnictwo.net.pl stanowią własność ich autorów przez co zabrania się użytkownikom zapisywania ich (pobierania) bez zgody autora zdjęcia. lotnictwo.net.pl dołoży wszelkich starań aby ustrzec autorów zdjęć przed niezgodnym z założeniami działania serwisu wykorzystaniem przechowywanych zdjęć. Umieszczając zdjęcie w galerii, autor wyraża zgodę na pojawienie się miniatury zdjęcia wraz z linkiem do galerii na stronach internetowych bezpośrednio współpracujących z serwisem lotnictwo.net.pl w zakresie promocji galerii (głównie dotyczy portów lotniczych oraz operatorów lotniczych), oraz na ewentualne tymczasowe umieszczenie zdjęcia w tle naszego serwisu.


§ 4.6 Zdjęcia wysyłane/załadowane do galerii lotnictwo.net.pl przechodzą proces screeningu (oceny), który kwalifikuje zdjęcia pod kątem zgodności z profilem serwisu. Opis kryteriów i regulamin screeningu opisany jest w punkcie V niniejszego regulaminu.


§ 4.7 Aby umieścić zdjęcie w galerii lotnictwo.net.pl wymagane jest zarejestrowanie się lub posiadanie konta w naszym serwisie. Każde dodane zdjęcie będzie podpisane nickiem z forum lub imieniem i nazwiskiem autora. Imię i nazwisko nie jest wymagane. Osoby chcące dodać / usunąć wpis swojego imienia nazwiska mogą to zrobić w ustawieniach profilu.


§ 4.8 Zasady dotyczące komentarzy pod zdjęciami w galerii podlegają zapisom ogólnym regulaminu. Użytkownik łamiący zasady regulaminu może zostać wykluczony z serwisu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.


V. Regulamin screeningu galerii lotnictwo.net.pl.§ 5.1 Użytkownik wysyłając zdjęcie do galerii lotnictwo.net.pl jest świadomy i zgadza się na jego ocenę przez zespół screenerów serwisu.


§ 5.2 Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zdjęć do serwisu podejmują screenerzy poprzez dokonanie oceny każdego wysłanego zdjęcia. Ilość ocen zdjęcia jest nieograniczona, a minimalne limity decyzji kształtują się następująco:
 • Senior Screener: może przyjąć i odrzucić zdjęcie już w 1 ocenie
 • Screener: może przyjąć i odrzucić zdjęcie już w 2 ocenie.
 • Junior Screener: może przyjąć i odrzucić zdjęcie dopiero w 3 ocenie.


§ 5.3 Ocenione zdjęcia przechodzą przez weryfikację danych. Brak możliwości poprawnej weryfikacji danych powoduje, że zdjęcie może zostać definitywnie odrzucone.


§ 5.4 Odrzucone zdjęcia można reklamować za pomocą jednej szansy apelacji. Zdjęcie takie zostanie ponownie ocenione przez senior screenera. Ponowna ocena i finalna decyzja jest nieodwołalna i ostateczna.


§ 5.5 Lista podstawowych powodów odrzucenia zdjęć:

# KONTRAST - zdjęcie posiada za mały lub za duży kontrast.

# JASNOŚĆ - zdjęcie jest za jasne lub za ciemne.

# NIEOSTRE - zdjęcie jest nieostre.
# PORUSZONE - zdjęcie jest poruszone.

# MIĘKKIE - zdjęcie jest ostre ale krawędzie są miękkie.

# PRZEOSTRZONE - zdjęcie jest przeostrzone (pojawia się schodkowanie).

# POŁOŻENIE - położenie obiektu jest pozbawione jakiejkolwiek symetrii a uzasadnienie autora nie usprawiedliwia położenia obiektu.

# HORYZONT - horyzont na zdjęciu nie jest poziomy.

# ODLEGŁOŚĆ - obiekt jest za mały w stosunku do zdjęcia a uzasadnienie autora nie usprawiedliwia dalekiego położenia obiektu.

# SZUM - na zdjęciu jest widoczne ziarno.

# OBRÓBKA - zdjęcie poddane zostało zbyt "twórczej" obróbce cyfrowej.
# MOTYW - zasłonięcie samolotu, odbłyski słońca itp.

# JAKOŚĆ - zdjęcie jest niskiej jakości technicznej.

# KOLOR - zdjęcie ma za duże lub za małe nasycenie kolorem, lub zdjęcie ma niewłaściwą barwę.

# NUDNA SERIA/PODOBNE W BAZIE - ostatnio dodane zdjęcia prezentują podobny kadr+ujęcie+samolot.

# PLAMY/BRUDNA MATRYCA- na zdjęciu znajdują się plamy.

# PRZEŚWIETLENIE/NIEDOŚWIETLENIE - nieprawidłowa ekspozycja zdjęcia.

# CZĘŚCIOWO ZASŁONIĘTY - główny obiekt w kadrze częściowo zasłonięty innymi elementami.

# OBCIĘTY/CZĘŚCIOWO POZA KADREM - nieprawidłowe umieszczenie obiektu w kadrze.

# TERMIKA/FALOWANIE - widoczna utrata jakości zdjęcia spowodowana zjawiskiem falowania.

# ZŁY ROZMIAR/PROPORCJE - rozmiar/proporcje niezgodne z regulaminem.

# NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ FullHD - zbyt niska jakość zdjęcia dla wielkości FullHD.

# NIEPRAWIDŁOWA KATEGORIA/ZŁE DANE - zdjęcie nieprawidłowo opisane.

# EFEKT HALO/OTOCZKA WOKÓŁ OBIEKTU - występowanie nieprawidłowych zjawisk optycznych.

# INNE/OSOBISTE - inne powody opisane w odpowiednich tematach serwisu lotnictwo.net.pl/osobiste powody odrzucenia zdjęcia nie opisane w kategoriach.

# pozostałe, niewymienione powyżej reguły zostały opisane w bazie wiedzy HelpDesk oraz na forum.


§ 5.6 W wypadku odrzucenia zdjęcia, użytkownik zostaje powiadomiony o tym w formie pisemnej (mail/PW). W odpowiedzi będzie umieszczona lista powodów odrzucenia zdjęcia. Istnieje możliwość, że nie wszystkie powody zostaną wylistowane. Taka sytuacja może mieć związek z brakiem możliwości przekazania wszystkich opisów przez screenerów. W przypadku akceptacji zdjęć, użytkownik zostanie powiadomiony o tym w formie pisemnej (mail/PW).


§ 5.7 Aby zapewnić maksymalną bezstronność ocen zdjęć, screenerzy nie widzą danych personalnych autora ocenianego zdjęcia, oraz nie mają możliwości oceny własnych zdjęć. Senior Screener podczas edycji właściwości zdjęcia (poprawa danych samolotu, lotniska, kategorii itp)., poprzez bezpośredni dostęp do bazy danych ma wgląd w dane autora zdjęcia. Ten wgląd nie jest tożsamy z oceną przesłanej pracy.


§ 5.8 Kolejka oceny zdjęć jest sortowana w następujący sposób:
 • Senior Screener: zdjęcia HOT, apelacje, FullHD, pozostałe zdjęcia wg daty dodania do serwisu.
 • Screener i Junior Screener: zdjęcia HOT, pozostałe zdjęcia wg daty dodania do serwisu, wyłączając zdjęcia FullHD, zdjęcia w apelacji oraz zdjęcia ze wskazaniem na ocenę przez Senior Screenera.


§ 5.9 Każdy użytkownik ma wgląd w długość kolejki oraz pozycję w kolejce i status nadesłanych zdjęć.


§ 5.10 Użytkownicy galerii standardowo są ograniczeni limitem ograniczającym ilość możliwych wysłanych/odrzuconych zdjęć. Limit standardowy wynosi 50 slotów. Limit ten, może zostać zmieniony w sytuacji, gdy użytkownik nie reaguje na wskazówki screenerów oceniających zdjęcia negatywnie, lub kadra screenerów uzna, że dany użytkownik powinien posiadać większy niż standardowy limit. Slot limitu odnawiany jest po 2 tygodniach od oceny. Limit może być zdjęty lub modyfikowany, w sytuacji, gdy użytkownik wykaże, że jakość przesyłanych zdjęć zachowuje ramy określone w tym regulaminie. Wartości limitów są ustalane indywidualnie przez senior screenerów. Administracja serwisu, może również zabronić użytkownikowi dodawania jakichkolwiek zdjęć bez podawania przyczyny swej decyzji.


§ 5.11 Użytkownicy galerii standardowo nie są ograniczeni limitem maksymalnego rozmiaru dla dłuższego boku i wynosi on 1920px. Limit ten, może zostać założony w sytuacji, gdy użytkownik nie reaguje na wskazówki screenerów oceniających zdjęcia negatywnie, lub kadra screenerów uzna, że dany użytkownik powinien posiadać ograniczenie rozmiaru dla dłuższego boku. Limit taki zostanie nadany automatycznie w sytuacji, gdy podczas oceny zdjęcia kadra screenerska minimum przy 5 różnych ocenach dla danego użytkownika, wskaże konieczność założenia ograniczenia do 1600px,1440px lub 1280px dla dłuższego boku. Limit może zostać cofnięty przez Sernior Screenera na wniosek użytkownika.


§ 5.12 Poniżej prezentujemy listę powodów, które przyczyniają się do odrzucenia zdjęcia przy pierwszej ocenie. Są to powody, które dyskwalifikują zdjęcie. Przy wyborze przez screenera jednego z poniższych powodów, zdjęcie zostanie automatycznie odrzucone:

 • horyzont

 • częściowo zasłonięty

 • obcięty

 • plamy

 • zły rozmiar / proporcje

 • backlight

 • niepoprawna kategoria

 • złe dane / brak danych.§ 5.13 Nie dopuszcza się wysyłania zdjęć, które są fotomontażem (składanie zdjęcia z paru fotografii). Konsekwencją takiego działania może być:

 • skasowanie wyróżnień SC i TOP

 • skasowanie odsłon pod zdjęciami

 • kasacja zdjęć

 • blokada/ograniczenie wysyłki zdjęć

 • usunięcie konta w serwisie

 • ## powyższe opcje mogą być łączone

 • ## użytkownik każdorazowo będzie zapytany o wyjaśnienie z prośbą o przesłanie oryginalnej fotografii z danymi EXIF, najlepiej w formacie RAW
VI. Pozostałe reguły dotyczące serwisu.§ 6.1 Właściciele i administratorzy forum lotnictwo.net.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść postów, avatary oraz zdjęcia zamieszczane przez użytkowników forum. Informujemy, że osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Administracja serwisu nie kasuje postów na życzenie użytkownika. Taka czynność rażąco wypaczyłaby sens dyskusji prowadzonej w wątku.


§ 6.2 W uzasadnionych przypadkach administracja może wyłączyć możliwość korzystania z podpisu, awataru, prywatnych wiadomości oraz może zablokować pisanie na wybranych forach.


§ 6.3 Wszystkie nieuregulowane regulaminem zapisy podlegają przepisom prawa obowiązującego w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej.


§ 6.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych nie jest wymagane przez administrację forum. Użytkownik dobrowolnie podający swoje dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez administrację forum lotnictwo.net.pl do celów informacyjnych oraz marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883), oraz wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail informacji oraz treści administracyjnych mających związek z kontem założonym w serwisie .


§ 6.5 Użytkownicy i uczestnicy forum wyrażają zgodę na otrzymywanie za pomocą PW i EMAIL informacji od administracji forum. Przesyłane informacje mogą nosić znamiona techniczne, reklamowe, ogólne oraz mogą być związane z określonym wydarzeniem.


§ 6.6 Szanujemy poglądy polityczne oraz religijne użytkowników forum. Nasze forum jest ściśle apolityczne przez co nie uznajemy publikowania treści politycznych, partyjnych, antypartyjnych oraz treści religijnych na łamach lotnictwo.net.pl. Osoby nie stosujące się do tej zasady będą podlegały zasadom opisanym w § 6.2 a w ostateczności zostaną wykluczone z uczestnictwa w życiu tego serwisu.


§ 6.7 Wysłanie wiadomości SMS na numer7xx68 powoduje otrzymanie dostępu do wskazanej usługi. Usługa Premium SMS dostępna w sieciach: t-mobile, Orange, Plus GSM, Play. Usługi Premium SMS dostarcza i obsługuje system Dotpay. Regulamin usług obsługiwanych przez Dotpay dostępny jest TU. Reklamacje w sprawie usługi prosimy kierować za pomocą niniejszego formularza.RODO


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie Lotnictwo.net.pl
z siedzibą w 60-406 Poznań os. Lotnictwa Polskiego 16A


Ponieważ cała Europa wprowadza w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych, dlatego i my, chcąc być w zgodzie z tymi ważnymi dla Użytkowników działaniami, chcielibyśmy upewnić się, że nadal akceptujesz zasady otrzymywania od nas informacji.


Jeżeli uważasz nasze informacje za pomocne w wyborze i chcesz je nadal otrzymywać od nas drogą mailową, chcielibyśmy Cię prosić o ponowne potwierdzenie poniższych informacji i zgód, które pomogą nam nadal zgodnie z prawem komunikować się z Tobą.


Pełna informacja dotycząca obowiązku informacyjnego na podstawie artykułu 13 RODO znajduje się TU


Jeżeli w związku z powyższym:

 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez Ciebie adres e-mail informacji oraz treści marketingowo handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Stowarzyszenie Lotnictwo.net.pl z siedzibą w 60-406 Poznań os. Lotnictwa Polskiego 16 oraz

 • zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w postaci podanego przez Ciebie adresu poczty elektronicznej, loginu i daty urodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Stowarzyszenie Lotnictwo.net.pl z siedzibą w 60-406 Poznań os. Lotnictwa Polskiego 16 oraz

 • oświadczasz, że podanie danych jest dobrowolne oraz

 • oświadczasz, że zostałeś poinformowany o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich zmiany oraz usunięcia oraz

 • oświadczasz, że zostałeś poinformowany o instalowaniu plików cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików oraz

 • oświadczasz, że akceptujesz przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez naszych Zaufanych Partnerów. Listę partnerów umieściliśmy w pełnej informacji dotyczącej obowiązku informacyjnego na podstawie artykułu 13 RODO, oraz

 • oświadczasz, że akceptujesz otrzymywanie maili i powiadomień systemowych dotyczących Twojej aktywności w serwisie (np. powiadomienie o prywatnej wiadomości, informacja o wynikach screeningu, ostrzeżeniu itp) oraz masz świadomość, że części komunikatów nie można wyłączyć gdyż wynikają one z technicznej strony skryptu forum.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z opcji otrzymywania informacji aktualizując profil użytkownika


Zacznacz check-box, oraz potwierdź akceptację powyższych warunków i zasad.Za łamanie zasad tego serwisu można otrzymać ostrzeżenie lub możesz zostać wykluczony/a ze społeczności serwisu!