1. Numer seryjny:
IŁ-14P, 14803037

2. Numery taktyczne:
008 - w początkowym okresie eksploatacji
427(?) - lata 70-e
3037 - od 00.04.1982 r.

3. Data produkcji:
Brak danych