1. Numer seryjny:
An-2TD, 1G10852

2. Numery taktyczne:
0852

3. Data produkcji:
14.08.1969 r.

4. Data dostawy: