Za AIP Polska (http://www.ais.pata.pl) AD -> AD2 -> EPLK -> txt

Lask TOWER - 133,075
Lask INFO - 128,500 - stara czestotliwosc TOWER
Lask zblizanie - 124,425

Pozdr