6. Prace na śmigłowcu wykonane poza jednostką macierzystą:
00.00.0000 r. - 16.06.1991 r., Sewastopol ZSRR, (I remont główny),
26.04.1999 r. - 03.08.2000 r., WZL-1 (II remont główny), prototyp...