1. Numer seryjny:
PZL-130 Orlik TC-I 02920015

2. Numery taktyczne:
015

3. Data produkcji:
1992

4. Data dostawy: