A mogą zyskać, w komunikacie jest istotna informacja, że doszli do porozumienia ze związkami odnośnie niskokosztowego oddziału - załogi są zatrudnione pewnie za mniejsze pieniądze niż w AF.