1. Numer seryjny:
PZL-130 Orlik TC-I 03940023

2. Numery taktyczne:
023

3. Data produkcji:
1994

4. Data dostawy: