Kolega z UK ma rację - w naszym lotnictwie nie fruwał AN 2 1G 178-12 tylko 1G 78-12. Ten pierwszy poszedł na eksport do ZSRR gdzie latał pod oznaczeniem CCCP-62620