1. Numer seryjny:
PZL-130 Orlik TC-I 03940022

2. Numery taktyczne:
022

3. Data produkcji:
1994

4. Data dostawy: