1. Numer seryjny:
An-2TD, 1G7445

2. Numery taktyczne:
17 - w początkowym okresie
7445 - w dalszym okresie

3. Data produkcji:
09.01.1973 r.