1. Numer seryjny:
PZL I-22 Iryda M-96, ANA004-04 (404)

2. Numery taktyczne:
404

3. Data produkcji:
Montaż nieukończony

4. Data dostawy: