Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 1 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
Like Tree7Likes

Wątek: Informacje o spottingu

 1. #21
  Awatar szorstki

  Dołączył
  Apr 2007
  Mieszka w
  EPZG/EPZP

  Domyślnie


  Polecamy

  Myślę że najprostsza była by budowa pomostu długiego na 3m i wysokiego na 1,5m z drewnianych kołków, coś na wzór ambony tylko że dłuższe i bez dachu. Ale i tak największym problemem wydaje się być pozwolenie lotniska na budowę czegoś takiego. Może warto pomyśleć o stworzeniu jakiegoś stowarzyszenia spotterskiego, tak jak to ma miejsce na innych dużych lotniskach w Polsce Może dzięki temu łatwiej było by nam się dogadać z dyrekcją lotniska w sprawie okazjonalnych wejść na płytę, usypywania górek itp. W zamian zawsze możemy dzielić się z portem naszymi zdjęciami, które na pewno przydały by im się do różnych materiałów reklamowych

 2. #22
  Awatar Cudaczek

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie

  Myślałem już nad tym tylko od czego zacząć? Jakieś pismo trza by wystosować do kierownictwa portu.

 3. #23
  Moderator
  Awatar macieju

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez Cudaczek Zobacz posta
  Myślałem już nad tym tylko od czego zacząć? Jakieś pismo trza by wystosować do kierownictwa portu.
  Aby założyć stowarzyszenie nie trzeba mieć zgody portu ... ale zdaje się, że musi być jakaś większa liczba osób ... można poczytać o stowarzyszeniach w działach innych lotnisk

 4. #24
  Awatar Cudaczek

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez macieju Zobacz posta
  Aby założyć stowarzyszenie nie trzeba mieć zgody portu ...
  Miałem na myśli zawarcie swojego rodzaju umowy z Portem właśnie tak jak napisał Szorstki co mogłoby nam umożliwić okazjonalne focenie z płyty

 5. #25
  Moderator
  Awatar macieju

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez Cudaczek Zobacz posta
  Miałem na myśli zawarcie swojego rodzaju umowy z Portem właśnie tak jak napisał Szorstki co mogłoby nam umożliwić okazjonalne focenie z płyty
  A z kim Port miałby tę umowę podpisać niby Ze mną, Tobą i Szorstkim

 6. #26
  Awatar Cudaczek

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez Cudaczek Zobacz posta
  zawarcie swojego rodzaju umowy z Portem
  ... co poprzedza utworzenie stowarzyszenia Teraz się zgadza.

 7. #27
  Moderator
  Awatar macieju

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie

  Czyli stowarzyszenie zwykłe nam pozostaje
  Za wiki:
  Ustawa z 1989 r. wyodrębnia dwa główne rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia oraz stowarzyszenia zwykłe. Stowarzyszenia, które podlegają rejestracji w KRS nazywa się czasami stowarzyszeniami rejestrowymi.

  Stowarzyszenia[edytuj]

  Stowarzyszenie (potocznie stowarzyszenie rejestrowe) posiada osobowość prawną, może zakładać terenowe jednostki organizacyjne, łączyć się w związki stowarzyszeń, przyjmować w poczet swych członków osoby prawne oraz korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od organów władzy państwowej i innych instytucji.

  Kwestię zakładania tego typu stowarzyszeń reguluje rozdział 2 „Tworzenie stowarzyszeń” ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z art. 9 tej ustawy, do założenia stowarzyszenia niezbędne jest uchwalenie statutu i wybranie komitetu założycielskiego przez co najmniej 15 osób. UPS określa również elementy konstytutywne statutu stowarzyszenia (art. 10) i jego władze – walne zebranie członków, zarząd i organ kontroli wewnętrznej (art.11).

  Do finalnego utworzenia stowarzyszenia ustawa Prawo Stowarzyszeń wymaga jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym – i o ile kwestie KRS określone są w odrębnej ustawie, to procedura rejestracyjna jest przedmiotem regulacji UPS (art. 13 – art. 21). Prawo o stowarzyszeniach (art. 22) przewiduje również możliwość łączenia się stowarzyszeń w ich związki – taki związek mogą założyć co najmniej 3 stowarzyszenia – które podlegają rygorom komentowanej ustawy.

  W rozdziale 3 ustawy uregulowany został szczegółowo problem nadzoru terytorialnego nad stowarzyszeniami, o którym wspomina już art. 8 ust. 5 ustawy (artykuł ten wskazuje organy nadzoru – wojewodę w odniesieniu do stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz starostę w odniesieniu do innych stowarzyszeń).

  Przepisy dotyczące nadzoru określają w szczególności uprawnienia organów nadzorczych w stosunku do „podległych” im stowarzyszeń oraz sankcje karne mogące być nałożone na zrzeszenia, gdy te nie stosują się do żądań organów nadzorczych (art. 26). W rozdziale tym uregulowane zostały uprawnienia władcze sądu w stosunku do stowarzyszeń (art.29). W rozdziale tym przewidziano również możliwość wprowadzenia do stowarzyszenia zarządu kuratorskiego, gdy statutowy zarząd utracił zdolność podejmowania działań prawnych.

  W rozdziale 4 znalazły się przepisy dotyczące majątku stowarzyszenia. Zgodnie z art. 33 majątek ten powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. UPS dopuszcza również możność prowadzenia przez tego typu zrzeszenia działalności gospodarczej, z której zyski przeznaczane mogą być tylko i wyłącznie na działalność statutową stowarzyszenia. UPS nie wyklucza również możliwości otrzymywania przez stowarzyszenia państwowych dotacji.

  1 października 2010 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 71 tys. stowarzyszeń (nie licząc Ochotniczej Straży Pożarnej)[1].

  Stowarzyszenia zwykłe[edytuj]

  Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach obok stowarzyszeń zajmuje się również kwestią tzw. stowarzyszeń zwykłych, którym poświęcony jest rozdział 6 ustawy. Ta forma stowarzyszenia ma charakter uproszczony. Nie posiada ono osobowości prawnej (choć z mocy ustawy ma zdolność prawną), a do jego założenia wystarczy działanie jedynie trzech osób, które muszą uchwalić regulamin (a więc nie statut) oraz przedstawiciela reprezentującego dane stowarzyszenie.

  To stowarzyszenie, w przeciwieństwie do właściwego stowarzyszenia, nie podlega obowiązkowi rejestracji w KRS. Jednakże fakt założenia tego typu zrzeszenia musi być zgłoszony na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu miejscowo (który ustalany jest na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy). Zakaz działalności tego typu stowarzyszeń może wydać tylko i wyłącznie sąd rejestrowy na wniosek prokuratora lub organu nadzorującego, jeżeli nie spełnione zostały wymogi określone w art. 16 UPS.

  W przepisie artykułu 42 określone zostały czynności, których stowarzyszenie zwykłe nie może podjąć – a mianowicie chodzi tutaj o powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych, łączenie się w związki stowarzyszeń, zrzeszanie osób prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów oraz otrzymywanie dotacji czy korzystanie z ofiarności publicznej. Takie stowarzyszenie winno utrzymywać się jedynie ze składek członkowskich.

  Przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach są niewątpliwie gwarancją (z jednej strony) i narzędziem (z drugiej strony) realizacji jednej z podstawowych wolności, nie tylko obywatela, ale i człowieka, zrzeszania się dla osiągnięcia czy wspierania określonych celów – przede wszystkim społecznych.

  Jest ona realizacją tej wolności, która gwarantowana jest nie tylko przez polską Ustawę Zasadniczą z 1997 roku, ale i szereg umów międzynarodowych, których stroną jest Polska (chodzi tutaj przede wszystkim o Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych).

  Stanowi ona (w sensie materialnym, a nie formalnym) wyznacznik demokracji, wolności oraz poszanowania podstawowych praw jednostki – wartości te mają charakter uniwersalny i są zarazem wyznacznikiem poziomu cywilizacyjnego, na którym znajduje się państwo. Wszystkie nowoczesne i praworządne państwa XXI wieku bez nich nie mogą się obyć ani z nich zrezygnować bez narażenia się opinii światowej – wyznaczają one markę danego państwa na scenie międzynarodowej. Na nich opiera się także funkcjonowanie Unii Europejskiej (art. 6 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) jako takiej oraz wszystkich państw w niej uczestniczących.

  Związek stowarzyszeń[edytuj]

  Związek stowarzyszeń jest szczególnym rodzajem stowarzyszenia skupiającym osoby prawne o celu niezarobkowym. W odniesieniu do związku stowarzyszeń w większości mają zastosowanie przepisy dotyczące stowarzyszenia zwanego potocznie stowarzyszeniem rejestrowym, zaś rozwiązania specyficzne dla związku stowarzyszeń określone są w art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855). Stanowi on, że:
  związek stowarzyszeń może zostać powołany przez co najmniej trzy inne stowarzyszenia
  członkami związku stowarzyszeń mogą być inne osoby prawne o celu niezarobkowym (np. fundacje, lokalne organizacje turystyczne)
  osoby fizyczne oraz osoby prawne o celu zarobkowym (np. spółki prawa handlowego, spółdzielnie) mogą być jedynie członkami wspierającymi.

 8. #28
  Awatar Cudaczek

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie

  To pierwszy wymóg spełniamy - jest nas trzech
  macieju likes this.

 9. #29
  Awatar wiler

  Dołączył
  Feb 2008
  Mieszka w
  EPZP/EPZG

  Domyślnie

  przydałyby się jeszcze jakieś samoloty

 10. #30
  Moderator
  Awatar macieju

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez wiler Zobacz posta
  przydałyby się jeszcze jakieś samoloty
  I tu liczymy na Ciebie

 11. #31
  Awatar dominus1996

  Dołączył
  Sep 2011
  Mieszka w
  EPZG/Sulechów

  Domyślnie

  Dobra, wizyta OLT'a się zbliża, czas obczaić miejscówki. Poniekąd będzie to odpowiedź na post Cudaczka z tematu o czarterach, ale idzie tutaj, żeby nie śmiecić.

  Mianowicie mam zamiar się wybrać na miejscówkę na mapie poniżej zaznaczoną niebieską kropką i tu pytanie. Czy lepiej autem do bramy kuligowskiej i potem piechotą ok. 2km wzdłuż płota czy lepiej autem do domków nad jeziorem i potem lasem ok. 1km? Zarośnięte tam mocno jest? Jak ostatnio (we wrześniu) tam byłem to wzdłuż płotu rowerem można było jeździć.


 12. #32
  Moderator
  Awatar macieju

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez dominus1996 Zobacz posta
  czy lepiej autem do domków nad jeziorem i potem lasem ok. 1km?
  Tak będzie chyba lepiej

 13. #33
  Moderator
  Awatar macieju

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie

  Wczoraj zrobiłem sobie wycieczkę sentymentalną w okolice lotniska a konkretnie w miejsce gdzie kiedyś stała BRL czyli Bliższa Radiolatarnia Była tam umiejscowiona również lampa KNS. Dzisiaj to miejsce znajduje się poza terenem lotniska a dotrzeć tam można dwoma drogami Dłuższa droga (żółta) prowadzi do miejscówki na podejściu i trzeba się kierować dalej wzdłuż płota aż natrafi się na starą drogę techniczną. Trzeba uważać bo ten teren jest już chroniony Przed samą miejscówką trzeba sforsować "zasieki" postawione na drodze. Druga droga (zielony kolor) o wiele krótsza prowadzi przez ... pola i tu z kolei trzeba uważać na gospodarza W zasadzie obie drogi do pokonania tylko pieszo albo rowerem

  Dojazd do miejscówki:


  "Zasieki" do sforsowania


  Generalnie teren ciekawy choć wiele śladów po bytności tam radiolatarni nie zostało Przyroda i złodzieje zrobili swoje
  Barak wraz chyba z toaletą


  Fundamenty jakiegoś obiektu wraz z dużą betonową podstawą - może ktoś wie do czego służyła


  i sama podstawa:


  Dojazdowa droga techniczna:


  Oprócz tego ostały się zaczepy pod odciągi anten, rozdzielnia zasilania ... wszystko coraz bardziej zarasta

  A zdjęcia stamtąd wychodzą takie:
  http://lotnictwo.net.pl/5-poszczegol...2_08_14_a.html
  Ostatnio edytowane przez macieju ; 01-01-2013 o 17:40
  dominus1996 likes this.

 14. #34
  Moderator
  Awatar macieju

  Dołączył
  Jun 2008
  Mieszka w
  EPZG

  Domyślnie


  Polecamy

  Czas na nową miejscówkę, którą odkryłem w zeszłym roku lecz fotograficznie mogłem przetestować dopiero teraz

  Miejscówka znajduje w tak zwanej kiedyś 3-ciej strefie byłego lotniska wojskowego w miejscu gdzie parkowały samoloty. Poniższa mapka pokazuje jej umiejscowienie. Dojechać tam można rowerem od strony Nowego Kramska lecz łatwo pobłądzić w lasach Lepszy dojazd jest od strony Kuligowa gdzie wystarczy dojechać do bramy kuligowskiej i jechać dalej wzdłuż płotu. Co ważne można tą drogą dojechać samochodem ale ja polecam rower bo dzięki temu można dotrzeć dalej do miejscówki szorstkiego
  Na niebiesko zaznaczyłem dojazd do miejscówki spod bramy i samą miejscówkę na czerwono.  Dojazd nie jest skomplikowany bo jedziemy cały czas wzdłuż płota aż natrafimy na taki widok (cyferek oczywiście nie widać )  Była to stojanka na samoloty. Stojanka jest otoczona wałami na które można wejść i ma się piękny widok na lotnisko ponad płotem
  Niestety wały mają swoje wady bo są porośnięte drzewami, które nam skutecznie ograniczają pole widzenia
  Dla porządku nazwałem te wały 06 (wał od strony progu 06) i 24 (wał od strony progu 24)

  I tak - po wejściu na wał 24 mamy piękny widok na próg 06 oraz port lotniczy
  Jeśli samolot ląduje na pasie 06 to z tego wału nie damy rady sfotografować samego przyziemienia bo drzewa ograniczą nam pole widzenia.  Po wejściu na wał 06 mamy widok na prawie całe lotnisko, schrono-changary, TWR etc.
  Z tego miejsca widać przyziemienie samolotu.  Tutaj przykładowy widok z wału 06  A tutaj widok z wału 24

  Na pierwszym zdjęciu-mapce zielona linia w poprzek pasa pokazuje mniej więcej pole widzenia z poszczególnych wałów.

  Problemem może być odległość więc dłuższe ogniskowe mile widziane no i falowanie powietrza w cieplejsze dni nieuniknione.

  Więcej zdjęć zrobionych z tej miejscówki:

  http://lotnictwo.net.pl/5-poszczegol...3_04_21_a.html

  http://lotnictwo.net.pl/5-poszczegol...3_04_19_a.html

  Owocnego focenia

Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 1 2

Zakładki

Zakładki

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •